Сподели с приятели:
Български Английски Руски

EXTREME ENGLISH SUMMER CLUB 2014

Лятна езикова програма по английски език за деца от 7 до 13 години
EXTREME ENGLISH with EXPRESS ENGLISH

Английски за деца

Express English Language Training (EELT) организира през лято 2014 уникална ваканционна програма за изучаване на английски език с преподаватели от Великобритания, съчетана със спортни и творчески забавни мероприятия.

Деца учат английски

Програмата EXTREME ENGLISH SUMMER CLUB има за цел не само да усъвършенства езиковите умения на децата, но и да развие тяхната креативност, въображение, талант и мисъл. Да им предостави един различен поглед върху света, така че прибирайки се у дома, те да могат да използват новопридобитите си езикови умения извън класната стая, толкова добре, колкото го правят и в нея.

Уроците са предизвикателни, динамични, много забавни и интересни, съпроводени с множество мултимедийни и други развлекателни, но същевременно мотивиращи упражнения, съобразени с възрастта на децата. Всеки урок е тематично подреден и се провежда изцяло на английски език.

Детски летен лагер

С EXTREME ENGLISH SUMMER CLUB децата не само усвояват езика и натрупват определен запас от думи и изрази, но и обогатяват общата си култура и знания. Те биват поставени в различни близки до реалността ситуации под формата на игра, което изгражда в тях увереност и ги кара неусетно и с лекота да използват езика в ежедневието.

Как протича един типичен ден с EXTREME ENGLISH SUMMER CLUB?

Цени за лятна програма по английски
Express English Language Training, София, ул. "6 Септември" 14, 0896 649 573
©2019 ExpressEnglish.net Всички права запазени.